Kontakty

HOPA Slovakia, s.r.o.

Považská 34
940 66 Nové Zámky

IČO: 36 528 706
DIČ: SK2020143895

tel. +421 (0)35 642 44 91
fax. +421 (0)35 642 44 91
e-mail: hopa@hopa.sk

objednávky posielajte len na objednavky@hopa.sk

Spoločnosť HOPA Slovakia, s.r.o. je registrovaná na Okresnom súde v Nitre, vložka číslo 11098/N.


Kontakty na predajne

mapka
Kliknutím sa zobrazí podrobná mapa

Obchodní zástupcovia - sanita

Obchodní zástupcovia - parapety

Kontaktné osoby

Konateľ
Ing. Norbert Szabó
  Riaditeľ výroby a expedície
Vojtech Szabó
 
 
Príjem a výdaj tovaru
Zoltán Keresztúri
kereszturi@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 101
  Sklad a reklamácie
Ing. Vladimír Jančov
vladimir.jancov@hopa.sk
reklamacie@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 104
+421 917 545 234
  Objednávky a zákaznícky servis
PaedDr. Tímea Szeifertová
timea.szeifertova@hopa.sk
objednavky@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 103
+421 905 572 681
 
Objednávky sanita
Ing. Emese Lovász
objednavky@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 103
+421 917 203 812
  Objednávky parapety
Ing. Andrea Urbanová
objednavky@hopa.sk
+421 35 6424 491 kl. 102
+421 917 882 348
  Fakturácia
Erika Szabóová
+421 35 6424 491 kl. 100