O spoločnosti

Spoločnosť HOPA Slovakia s.r.o. (ďalej len HOPA) od roku 1997 je súčasťou stredoeurópskej obchodnej skupiny HOPA Group pôsobiacej v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a čiastočne aj v Poľsku. Vlastné distribučné centrá sú vybudované v Nových Zámkoch (Slovenská republika) a v Slavičíne (Česká republika). Celkové skladové kapacity spoločnosti sú cca 8 000 m2, z toho na Slovensku 2 000 m2. Zásobuje celkovo viac ako 1500 obchodov v štyroch krajinách, z čoho na Slovensku približne 500 odberných jednotiek.

Jej primárna činnosť bola zameraná na predaj talianskych zhrňovacích dverí ako aj na výrobu ich plastických súčiastok. Prudký rozvoj HOPA zaznamenávala od roku 2005, keď rozšírila svoje obchodné činnosti s predajom sanitárnych produktov (vaní, sprchových kútov), od roku 2007 aj s predajom parapetov a neskôr došlo aj k rozšíreniu portfólia o vodovodné batérie, žalúzie, okenné siete. Kvalitatívny posun v oblasti zákazníckych služieb znamenalo zavedenie predajných katalógov HOPA (pre stredný až prémiový segment) v roku 2008 a OSLEN SPA (pre stredne nižší a nízky cenový segment) v roku 2010. V súčasnosti svojim odberateľom HOPA ponúka viac než 800 produktov. Rozvozy tovaru na celom území republiky zabezpečuje pravidelne na týždennej frekvencii.

Obchodná činnosť organizácie na Slovensku je štruktúrovaná do štyroch divízií:

  • na výrobu plastových produktov
  • na veľkoobchodnú činnosť kúpeľňového vybavenia
  • na veľkoobchodnú činnosť parapetov a okenných doplnkov
  • na maloobchodnú činnosť pod obchodným menom HS Studio

HOPA v rámci svojho pôsobenia plne podporuje multi-organizačné a multi-brandové riadiace metódy t.j. autonómne riadenie organizačných jednotiek v rôznych krajinách a selektovaný manažment pri riadení jednotlivých produktových segmentov.


Spoločnosť chce úspešne čeliť nepriaznivému vplyvu hospodárskej krízy a napriek výraznému poklesu trhu veľký dôraz kladie na neustály rozvoj a skvalitnenie svojho portfólia. HOPA na Slovensku a v Českej republike buduje dlhodobé partnerské vzťahy so svojimi tradičnými výrobcami a postupne optimalizuje jednotlivé segmenty podľa potrieb trhu. Na druhej strane za strategicky dôležitý krok je považovaný rozvoj portfólia o také renomované značky ako napr. PIEMME VALENTINOPIEMME GRES (Taliansko, obklady a dlažby), AZZURRA (Taliansko, kúpeľňová keramika), FORTE (Taliansko, sprchové kúty), NOVELLINI (Taliansko, sprchové kúty a vane), RUBINETA (Litva, vodovodné batérie).

Spoločnosť HOPA svoj rozvoj a úspechy buduje vždy pri zohľadnení záujmov svojich lojálnych partnerov, svojich profesionálnych zamestnancov, na základe serióznych medziľudských vzťahov a pri vzájomnom rešpektovaní individuálnych odlišností.